Ζάχος, Νικόλαος, - 1941

Γεννήθηκε στο Βόλο και έζησε την περισσότερη ζωή του στο Παρίσι. Σπούδασε αρχιτέκτονας στην Ecole Speciale d' Archtiecture. Το 1925 διετέλεσε Τεχνικός Αντιπρόσωπος της Ελλ. Κυβέρνησης στην έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών στο Παρίσι. Συνέβαλε στην επιτυχία της ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού. Το 1937 διετέλεσε μέλος της Διεθνούς Επιτροπής...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Απρ. 1941 , σελ. 141
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: