Κλαδάς, Λυκούργος Ν., 1907-1941

Σπούδασε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων από όπου αποφοίτησε το 1927. Εργάστηκε ως μηχανικός της Α.Ε. <<Προμηθεύες>>, ως επιμελητής της έδρας των θερμοκινητηρίων μηχανών Ε.Μ.Π. και ως καθηγητής μέσων σχολών. Επίσης υπήρξε συνεργάτης της <<Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας>> και διηύθυνε το εργοστάσιο της Κλωστοϋφαντουργικής Α.Ε. Κλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 1927
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιαν. 1941
Δημοσιεύσεις:Τεχνικά Χρονικά
Φορείς εργασίας: