Μαστιχιάδης, Θεώδορος, 1913-1940

Γεννήθηκε στη Νάξο το 1913. Είχε πάρει το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού. Με την κήρυξη του πολέμου κατετάγει με το βαθμό έφεδρου ανθυπολοχαγού.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιαν. 1941
Περιοχή γέννησης: