Μαραγιάννης, Γιάννης, - 1941

Σπούδασε στο ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός από όπου αποφοίτησε το 1914. Υπηρέτησε στο στρατό κατά του Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιωτικός μηχανικός. Έκανε μελέτες επί του σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος. Από το 1919 μέχρι το 1922 εργάστηκε στα Δημόσια Έργα ως Νομομηχανικός στη Χίο και την Κρήτη. Επίσης εργαστηκε στην κατασκευή των σιδηροδρομικών έργων στην Μακεδονία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδα 1914
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Αυγ. 1941 , σελ. 206
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε στο ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός από όπου αποφοίτησε το 1914. Υπηρέτησε στο στρατό κατά του Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιωτικός μηχανικός. Έκανε μελέτες επί του σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος. Από το 1919 μέχρι το 1922 εργάστηκε στα Δημόσια Έργα ως Νομομηχανικός στη Χίο και την Κρήτη. Επίσης εργαστηκε στην κατασκευή των σιδηροδρομικών έργων στην Μακεδονία. Το 1924 εξέδωσε την πρώτη μετάφραση των Γερμανικών κανονισμών του σιδηροπαγούς σκυροδέματος με σχόλια.