Πονήρης, Παναγιώτης Α., - 1941

Σπούδασε στη Μηχανολογική Σχολή του ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1898. Αρχικά εργάστηκε στον Πειραιά στην Αν. Ετ. Ελληνικών Μηχανοποιείων και Ναυπηγείων <<Βασιλειάδης>> ως διευθυντής του τμήματος της Λεβιτοποίας, αργότερα τον προσέλαβε το νηογνωμικό γραφείο << Veritas>> όπου εργάστηκε πρώτα ως επόπτης του ελέγχου των πλοίων στο λιμάνι τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ανωτ. Μηχανολογική Σχολή Ελλάδα 1898
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1941 , σελ. 379-380
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: