Πονήρης, Παναγιώτης Α., - 1941

Σπούδασε στη Μηχανολογική Σχολή του ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1898. Αρχικά εργάστηκε στον Πειραιά στην Αν. Ετ. Ελληνικών Μηχανοποιείων και Ναυπηγείων <<Βασιλειάδης>> ως διευθυντής του τμήματος της Λεβιτοποίας, αργότερα τον προσέλαβε το νηογνωμικό γραφείο << Veritas>> όπου εργάστηκε πρώτα ως επόπτης του ελέγχου των πλοίων στο λιμάνι τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ανωτ. Μηχανολογική Σχολή Ελλάδα 1898
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1941 , σελ. 379-380
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε στη Μηχανολογική Σχολή του ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1898. Αρχικά εργάστηκε στον Πειραιά στην Αν. Ετ. Ελληνικών Μηχανοποιείων και Ναυπηγείων <<Βασιλειάδης>> ως διευθυντής του τμήματος της Λεβιτοποίας, αργότερα τον προσέλαβε το νηογνωμικό γραφείο << Veritas>> όπου εργάστηκε πρώτα ως επόπτης του ελέγχου των πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά και μετά ως γενικό επιθεωρητής των εργασιών του γραφείου στην Ελλάδα. Το 1916 ίδρυσε μαζί με τον Ν. Φαρακούκη το εργοστάσιο <<Μηχανουργείον ο Ερμής Φαρακούκη και Πονήρη>>. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Νυκτερινής Σχολής Πειραιώς <<Προμηθεύες>> στην οποία για πολλά χρόνια δίδαξε. Επίσης υπήρξε μέλος του Αν. Τεχνικού Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων καθώς και μέλος της Λιμενικής Επιτροπής Πειραιώς.