Οικονόμου, Μιχαήλ, - 1941

Σπούδασε στο ΕΜΠ και ακολούθησε τον κλάδο της εφαρμοσμένης Ηλεκτρολογίας. Από το 1902 μέχρι το 1926 εργάστηκε ως μαχανικός επί των κατασκευών και ως Διευθυντής εκμεταλλεύσεως και κατασκευών της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος στη Γενική Ηλεκτρική Εταιρεία. Υπήρξε από τους ιδρυτές του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου καθώς και του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ελλάδα 1897
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1941 , σελ. 378
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Διαδίκτυο:Η φωτογραφία του Μιχαήλ Οικονόμου