Τσαγρής, Βασίλειος, - 1942

Σπούδασε στο ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός και έλαβε το δίπλωμα του το 1904. Εργάστηκε αποκλειστικά ως αρχιτέκτονας εκτελώντας πολλά έργα όπως μέγαρα, ξενοδοχεία, εμπορικές και άλλες σχολές κ.α. Το 1929 διορίζεται τεχνικός διευθντής των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα σε διεθνή συνέδρια....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1904
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Ιαν. - 1-15 Φεβρ. 1942 , σελ. 38
Δημοσιεύσεις:Τεχνικά Χρονικά
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: