Κυριακίδης, Κωνσταντίνος, 1881-1942

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1881 και πέθανε στην Αθήνα το 1942.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Αυτοκρατορική Σχολή Καλών Τεχνών Κωνσταντινούπολη
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης:

Παρόμοια τεκμήρια