Νικολαϊδης, Νικόλαος, 1891-1967

Γεννήθηκε στον Στενήμαχο Ανατολικής Ρωμυλίας το 1891 και πέθανε στην Αθήνα το 1967.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Μονάχου Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: