Διαμαντίδης, Δημήτριος του Αναστασίου, 1871-1926

Ορίστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως ο πρώτος Υπουργός Συγκοινωνιών. Εξελέγη βουλευής το 1914. Προσωπικός φίλος του Γεωργίου Α.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Πολιτική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης: