Κοντολέων, Γεώργιος, 1896-1952

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: