Λαζαρίδης, Εμμανουήλ, 1894-1961

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: