Παναγιωτάκος, Κυριακούλης, 1902-1982

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αρχιτεκτονική Σχολή Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: