Καραντινός, Πάτροκλος, 1903-1976

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αρχιτεκτονική Σχολή Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: