Δούρας, Βασίλειος, 1904-1976

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Μονάχου Γερμανία, Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Περιοχή γέννησης: