Θεοφιλάς, Αναστάσιος, ????-1900

Καταγόταν από την οικογένεια των Γκριτζαλέων, αγωνιστών της Επανάστασης και γεννήθηκε στην Αερόπολη της Μάνης το 1850. Μπίρης, 1957 σελ 511. Αφού επέστρεψε στην Αθήνα από τις σπουδές του στη Γερμανία, διορίστηκε τον Ιούλιο του 1873 Εργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού Εργοστασίου στο οποίο δίδαξε Μηχανουργία μέχρι τον Σεπτέμβριου του επόμενου έτους, όπου παραιτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα, Ecole Saint-Syr Γαλλία Συμπληρωματικές Σπουδές
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του ΕΜΠ / Μπίρης, Κ. , 1957
Τεχνική Επετηρίς ΤΕΕ , 1935 ; τ.Α
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Κτιριακά έργα