Μάτσας, Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Μηχανικός κατασκευής της διώρυγας Κορίνθου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης και γαλλικού κυρίως χαρακτήρα ("Διεθνής Εταιρία"), η οποία διαλύθηκε το 1889, εξαιτίας του οτι το κόστος είχε ήδη υπερβεί κατά πολύ τον προυπολογισμό. Η περάτωση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην "Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος της...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 , 169σ.
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2 , 488σ.
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 564σ.
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το πρόβλημα της συνδέσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - Κοζάνης
Εισήγησις εις το ανώτατον συγκοινωνιακόν συμβούλιον επί των συμφωνιών Λονδίνου δια τα ζητήματα τ' αφορώντα την σύμβασιν "περί προμήθειας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών"
Η κατάστασις των σιδηροδρόμων εν Ελλάδι
Επί των συμφωνιών Λονδίνου
Αι πλημμύραι της Αττικής : Ποιά τα αίτια
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα