Μάτσας, Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Μηχανικός κατασκευής της διώρυγας Κορίνθου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης και γαλλικού κυρίως χαρακτήρα ("Διεθνής Εταιρία"), η οποία διαλύθηκε το 1889, εξαιτίας του οτι το κόστος είχε ήδη υπερβεί κατά πολύ τον προυπολογισμό. Η περάτωση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην "Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος της...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 , 169σ.
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2 , 488σ.
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 564σ.
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το πρόβλημα της συνδέσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - Κοζάνης
Εισήγησις εις το ανώτατον συγκοινωνιακόν συμβούλιον επί των συμφωνιών Λονδίνου δια τα ζητήματα τ' αφορώντα την σύμβασιν "περί προμήθειας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών"
Η κατάστασις των σιδηροδρόμων εν Ελλάδι
Επί των συμφωνιών Λονδίνου
Αι πλημμύραι της Αττικής : Ποιά τα αίτια
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Μηχανικός κατασκευής της διώρυγας Κορίνθου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης και γαλλικού κυρίως χαρακτήρα ("Διεθνής Εταιρία"), η οποία διαλύθηκε το 1889, εξαιτίας του οτι το κόστος είχε ήδη υπερβεί κατά πολύ τον προυπολογισμό. Η περάτωση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην "Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου", το 1890. Ο Μάτσας έλαβε τις 4.000 από τις 10.000 μετοχές ως αμοιβή ενός μέρους της εργολαβίας, ενώ τις υπόλοιπες τις μοιράστηκαν οι ιδρυτές, οι οποίοι ήταν κυρίως οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Ο εργολάβος συνέχισε τις εργασίες από το σημείο που σταμάτησαν ο Γάλλοι και το έργο ολοκληρώθηκε το 1893. Στις 6 Αυγούστου του ίδιου έτους έγιναν τα εγκαίνια. Τόσο το τεχνικό μέρος του έργου, όσο και η οικονομική του απόδοση αμφισβητήθηκαν έντονα. (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα σελ 70-71). Μηχανικός κατασκευής λιμενικών έργων Ζογκουλδάκ (Εύξεινος Πόντος) και Καρλόβασι Σάμου. Διευθυντής Μεταλλείων Σερίφου και Αταλάντης. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Διετέλσε Υποδιευθυντής Εταιρίας Εργοληψιών και Γενικός διευθυντής Σ.Π.Α.Π. και Σ.Ε.Κ. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Επίσης, διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνίας και μέλος του Ανωτάτου Συγκοινωνιακού Συμβουλίου. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Οι Ματσαίοι ανήκαν στον τραπεζικό χώρο (ο Ζαφείριος Κ.Μάτσας διαδέχτηκε τον Ι. Πεσματζόγλου στη διοίκηση της Τ.Α.) (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ 216). Σπούδασε στην Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Από το δημοσίευμα της 11ης Οκτωβρίου 1858 της εφημερίδας "Ήλιος" βλέπουμε πως "Αποστέλλονται παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών ο Αντώνιος Μάτσας, ο Πέτρος Πολυκράτης, ο Ανδρέας Ζηνόπουλος και ο Δημήτριος Φαλιέρος εις Παρισίους, όπως σπουδάσωσι την Αρχιτεκτονική και Γεφυροποιίαν εισαγόμενοι εις το Αυτοκρατορικό σχολείον της Γεφυροποιίας." Από τους προαναφερθέντες υπότροφους μόνον ο Φαλιέρος είχε σπουδάσει προηγουμένως στο Σχολείο των Τεχνών (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 98).