Μάτσας, Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Μηχανικός κατασκευής της διώρυγας Κορίνθου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης και γαλλικού κυρίως χαρακτήρα ("Διεθνής Εταιρία"), η οποία διαλύθηκε το 1889, εξαιτίας του οτι το κόστος είχε ήδη υπερβεί κατά πολύ τον προυπολογισμό. Η περάτωση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην "Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος της...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 , 169σ.
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2 , 488σ.
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 564σ.
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το πρόβλημα της συνδέσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - Κοζάνης
Εισήγησις εις το ανώτατον συγκοινωνιακόν συμβούλιον επί των συμφωνιών Λονδίνου δια τα ζητήματα τ' αφορώντα την σύμβασιν "περί προμήθειας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών"
Η κατάστασις των σιδηροδρόμων εν Ελλάδι
Επί των συμφωνιών Λονδίνου
Αι πλημμύραι της Αττικής : Ποιά τα αίτια
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα
LEADER 07730crm0a2200433 4500
001 10000083
003 ACA
005 20070824103206.0
200 1 |a Μάτσας, Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
330 |a Μηχανικός κατασκευής της διώρυγας Κορίνθου. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε αρχικά μέσω μιας εταιρίας λαϊκής βάσης και γαλλικού κυρίως χαρακτήρα ("Διεθνής Εταιρία"), η οποία διαλύθηκε το 1889, εξαιτίας του οτι το κόστος είχε ήδη υπερβεί κατά πολύ τον προυπολογισμό. Η περάτωση του έργου έγινε δυνατή χάρη στην "Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου", το 1890. Ο Μάτσας έλαβε τις 4.000 από τις 10.000 μετοχές ως αμοιβή ενός μέρους της εργολαβίας, ενώ τις υπόλοιπες τις μοιράστηκαν οι ιδρυτές, οι οποίοι ήταν κυρίως οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Ο εργολάβος συνέχισε τις εργασίες από το σημείο που σταμάτησαν ο Γάλλοι και το έργο ολοκληρώθηκε το 1893. Στις 6 Αυγούστου του ίδιου έτους έγιναν τα εγκαίνια. Τόσο το τεχνικό μέρος του έργου, όσο και η οικονομική του απόδοση αμφισβητήθηκαν έντονα. (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα σελ 70-71). Μηχανικός κατασκευής λιμενικών έργων Ζογκουλδάκ (Εύξεινος Πόντος) και Καρλόβασι Σάμου. Διευθυντής Μεταλλείων Σερίφου και Αταλάντης. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Διετέλσε Υποδιευθυντής Εταιρίας Εργοληψιών και Γενικός διευθυντής Σ.Π.Α.Π. και Σ.Ε.Κ. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Επίσης, διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνίας και μέλος του Ανωτάτου Συγκοινωνιακού Συμβουλίου. (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Οι Ματσαίοι ανήκαν στον τραπεζικό χώρο (ο Ζαφείριος Κ.Μάτσας διαδέχτηκε τον Ι. Πεσματζόγλου στη διοίκηση της Τ.Α.) (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ 216). Σπούδασε στην Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand (Πηγή: Επετηρίδα, 1934 τόμος Β', σελ 205). Από το δημοσίευμα της 11ης Οκτωβρίου 1858 της εφημερίδας "Ήλιος" βλέπουμε πως "Αποστέλλονται παρά του Υπουργείου των Εσωτερικών ο Αντώνιος Μάτσας, ο Πέτρος Πολυκράτης, ο Ανδρέας Ζηνόπουλος και ο Δημήτριος Φαλιέρος εις Παρισίους, όπως σπουδάσωσι την Αρχιτεκτονική και Γεφυροποιίαν εισαγόμενοι εις το Αυτοκρατορικό σχολείον της Γεφυροποιίας." Από τους προαναφερθέντες υπότροφους μόνον ο Φαλιέρος είχε σπουδάσει προηγουμένως στο Σχολείο των Τεχνών (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 98).  
600 1 |a Μάτσας  |b Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
606 0 |a Διώρυγα Κορίνθου  |y Κόρινθος  |z 1893 
601 0 2 |a Ελληνική Εταιρεία της Διώρυγος Κορίνθου  |y Κόρινθος  |z 1893  |t Εργολάβος κατασκευής 
606 0 |a Λιμενικά έργα   |y Ζογκουλδάκ (Εύξεινος Πόντος) 
606 0 |a Λιμενικά έργα  |y Καρλόβασι Σάμου 
610 0 |a Λιμενικά έργα 
601 0 2 |a Εταιρία Εργοληψιών  |t Υποδιευθυντής 
601 0 2 |a Μεταλλεία Σερίφου  |t Διευθυντής 
601 0 2 |a Μεταλλεία Αταλάντης  |t Διευθυντής 
601 0 2 |a ΣΕΚ  |t Γενικός Διευθυντής 
601 0 2 |a Σιδηρόδρομοι Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ)  |t Γενικός Διευθυντής 
607 |a Κόρινθος 
607 |a Καρλόβασι Σάμου 
607 |a Σέριφος 
607 |a Αταλάντη 
607 |a Ζογκουλδάκ (Εύξεινος Πόντος) 
613 |a Υπουργείο Συγκοινωνίας  |t Υπουργός 
612 |a Ανώτατο Συγκοινωνιακό Συμβούλιο  |t Μέλος 
710 0 2 |a Universite-Ecole du Genie Civil et des Arts et Manufactures Gand 
461 1 |a Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα  |e τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα   |f Βάσιας Τσοκόπουλος  |u Αθήνα: Καστανιώτης, 1999  |w 169σ.  |z 620.009495 Τ 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |v τ. 2   |w 488σ.  |z 620.005 Τ 
461 1 |a Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  |f Κώστα Η. Μπίρη  |u Αθήναι: ΕΜΠ, 1957  |w 564σ.  |z 378.495 Μ 
461 1 |a Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία  |f Χριστίνα Αγριαντώνη 
463 1 |a Το πρόβλημα της συνδέσεως της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας - Κοζάνης  |f υπό Α. Μάτσα  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Απριλίου 1932  |v τ. 1, τεύχ. 8  |w σ. 405-419 
463 1 |a Εισήγησις εις το ανώτατον συγκοινωνιακόν συμβούλιον επί των συμφωνιών Λονδίνου δια τα ζητήματα τ' αφορώντα την σύμβασιν "περί προμήθειας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών"  |f υπό Ν. Κιτσίκη, Σ. Κορώνη, Α. Μάτσα ...[κ.ά.]  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Μαϊου 1934  |v τ. 5, τεύχ. 59-60  |w σ. 510-536 
463 1 |a Η κατάστασις των σιδηροδρόμων εν Ελλάδι  |e τα ληπτέα μέτρα  |f υπό Αντ. Μάτσα  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Αυγούστου 1932  |v τ. 2, τεύχ. 16  |w σ. 800-818 
463 1 |a Επί των συμφωνιών Λονδίνου  |e III. Γνωμοδότησις του κ. Α. Μάτσα ως μέλους της επιτροπής του Ανωτάτου Συγκοινωνιακού Συμβουλίου προς τον κ. επί της συγκοινωνίας υπουργόν  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Ιουλίου 1934  |v τ. 6, τεύχ. 61  |w σ. 573-601 
463 1 |a Αι πλημμύραι της Αττικής : Ποιά τα αίτια  |e Πώς δυνάμεθα να τας αποφεύγωμεν  |f υπό Α. Κ. Μάτσα  |t Αρχιμήδης  |u Δεκ. 1899  |v αρ. 12  |w σ. 199-209  |z http://library.tee.gr/digital/archimid/archimid_1899_199.pdf