Γεωργαλάς, Ανδρέας του Κωνσταντίνου

Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1916. Εργάστηκε στο Δήμο Αθηναίων από το 1916 έως το 1926 ως μηχανικός και προϊστάμενος του Υδραυλικού Τμήματος και για 5 μήνες στο Δήμο Πειραιά, ως διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Από το 1926 και έπειτα εργάστηκε ως σύμβουλος και αρχιμηχανικός στην "Ελληνική Εταιρεία Υδάτων Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων Α....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1916
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2 , 488 σ.
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 , 169 σ.
Δημοσιεύσεις:Το ζήτημα της κατασκευής των υπονόμων των πόλεων Αθηνών - Πειραιώς
Η οργάνωσις της παθητικής αεραμύνης των μεγάλων μας πόλεων
Επί του υδρολογικού προβλήματος των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης
Επί του υδρολογικού προβλήματος των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Διαδίκτυο:Η φωτογραφία του Ανδρέα Γεωργαλά
Βιογραφικά στοιχεία:Πολιτικός Μηχανικός. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1916. Εργάστηκε στο Δήμο Αθηναίων από το 1916 έως το 1926 ως μηχανικός και προϊστάμενος του Υδραυλικού Τμήματος και για 5 μήνες στο Δήμο Πειραιά, ως διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Από το 1926 και έπειτα εργάστηκε ως σύμβουλος και αρχιμηχανικός στην "Ελληνική Εταιρεία Υδάτων Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων Α.Ε." (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 58). Το 1932 έγραψε ένα άρθρο σχετικά με το μέγεθος του έργου υδροδότησης της πρωτεύουσας και των γύρω συνοικισμών. (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές του 20ου αιώνα, σελ. 113). Επίσης έκανε μελέτες υδρεύσεως και υπονόμων διαφόρων πόλεων (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 58).