Λαζαρίμος, Ιωάννης, 1849-1912

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1849 με καταγωγή από την Υδρα και πέθανε το 1912. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 504-505). Σπούδασε Χωρομετρία στο Σχολείο των Τεχνών και κατόπιν έφυγε ως υπότροφος στο Παρίσι για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 516-517). Υπήρξε μηχανικός του Δήμου Πειραιώς από τα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και μηχανικός του λιμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 546 σ.
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 , 169 σ.
Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004 , 336 σ.
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: