Κυριάκος, Περικλής, 1854-1898

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1854 και πέθανε το 1898. Αποφοίτησε από το Σχολείο των Τεχνών το 1872 και συμπλήρωσε τις σπουδές του πάνω στη Μηχανουργία στη Μασσαλία. Μετά από αίτηση που απηύθυνε από τη Μασσαλία στο Διευθυντή του Πολυτεχνείου, κλήθηκε από αυτόν και διορίστηκε τον Μάρτιο του 1875 υπεργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού Εργοστασίου του Πολυτεχνείου. Την ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 564 σ.
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης: