Κυριάκος, Περικλής, 1854-1898

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1854 και πέθανε το 1898. Αποφοίτησε από το Σχολείο των Τεχνών το 1872 και συμπλήρωσε τις σπουδές του πάνω στη Μηχανουργία στη Μασσαλία. Μετά από αίτηση που απηύθυνε από τη Μασσαλία στο Διευθυντή του Πολυτεχνείου, κλήθηκε από αυτόν και διορίστηκε τον Μάρτιο του 1875 υπεργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού Εργοστασίου του Πολυτεχνείου. Την ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Σχολείο των Τεχνών Μηχανουργική Σχολή Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957 , 564 σ.
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1854 και πέθανε το 1898. Αποφοίτησε από το Σχολείο των Τεχνών το 1872 και συμπλήρωσε τις σπουδές του πάνω στη Μηχανουργία στη Μασσαλία. Μετά από αίτηση που απηύθυνε από τη Μασσαλία στο Διευθυντή του Πολυτεχνείου, κλήθηκε από αυτόν και διορίστηκε τον Μάρτιο του 1875 υπεργοστασιάρχης του Σιδηρουργικού Εργοστασίου του Πολυτεχνείου. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου. Τον Μάρτιο του 1875 ανέλαβε στο Πολυτεχνείο τη θέση δασκάλου σχεδιάσεων. Το Φεβρουάριο του 1878 διορίστηκε καθηγητής της Ατμομηχανικής και των Καμπύλων Γραμμών, ενώ δίδαξε για πρώτη φορά θεωρητικά μαθήματα Μηχανολογίας. Λόγω της ενασχόλησης του με την οικοδομική δίδαξε στο Πολυτεχνείο Καταμετρήσεις Κτιρίων. Διετέλεσε για πολλά χρόνια υποδιευθυντής του Σχολείου. Στο Πολυτεχνείο διέπρεψε ως καθηγητής και υποδιευθυντής αυτού, τόσο με την επίδοση του στην επιστήμη, όσο και με τη διδακτική του ικανότητα και την αφοσίωση του στο Ιδρυμα. Κατά το διάστημα της καθηγεσίας του στο Πολυτεχνείο μετέβηκε επανειλημμένως στη Γαλλία, για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στην επιστήμη του, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο του μάθημα του. Ως εργολάβος εκτέλεσε σοβαρότατα τεχνικά έργα, μεταξύ των οποίων την αναμαρμάρωση του Σταδίου, τη Σήραγγα της οδού Αθηνάς, το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών, έργα ύδρευσης στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, κλπ. Ως εργολάβος επίσης, ανέλαβε την κατασκευή τμημάτων των σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, Αθηνών - Πειραιά καθώς και τα μεταλλοπλύσια του Λαυρίου. Ανέλαβε την ανέγερση πολλών οικοδομών, ενώ άρχισε την κατασκευή των μόνιμων δεξαμενών Πειραιά. Στο ελεύθερο επάγγελμα αναδείχτηκε άριστος επιχειρηματίας και μηχανικός. Εργάστηκε επιτυχώς ως εργολάβος σε πλήθος τεχνικών έργων. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 513-514)