Σκουλικίδης, Θεόδωρος, 1925-2005

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ελλάδα 1948, ΕΜΠ Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μνήμη θεόδωρου Σκουλικίδη (1925-2005) / Εύη Παπακωνσταντίνου , Ιούλιος 2005 ; αρ. 5 , σελ. 2-3 . Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Συντήρηση μνημείων
Διαδίκτυο:Φωτογραφία του Θ. Σκουλικίδη
Αρθρο για τον Θ. Σκουλικίδη