Παπάς, Νικόλαος του Χαραλάμπους

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα 1910
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Δημοσιεύσεις:Η ευθηνή αστική στέγη και το σχέδιον της πόλεως εν Θεσσαλονίκη
Η ανοικοδόμηση της Κορίνθου
Ανάγκη δασικών οδών
Το αρνητικόν επίπλησμα των χωματισμών εις την οδοποιίαν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας: