Παπαζήσης, Δημήτριος του Γεωργίου, 1926-2006

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αρχιτεκτονική Σχολή Αθήνα Ελλάδα 1953
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική: Θεωρητικά - κριτικά - ιστορικά / Ελένη Φεσσά - Εμμανουήλ , Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας , σελ. 205
Κτίρια του '60 αναζητούν νέους ρόλους: Εργα του μεταπολεμικού μοντερνισμού εντάσσονται στο σήμερα ή παροπλίζονται / Νίκου Βατόπουλου , 15 Ιανουαρίου 2006 . Εφημερίδα Καθημερινή
Σημαντικά έργα:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Κτιριακά έργα
Διαδίκτυο:Αρθρο του Νικου Βατόπουλου στην Καθημερινή