Γκίνης, Αγγελος Σ, 1859-1927

Γεννήθηκε το 1859 στις Σπέτσες και πέθανε στην Αθήνα το Μάρτιο του 1927. 'Εκανε εγκύκλιες σπουδές στην Αθήνα και στη συνέχεια από το 1877 έως το 1881 πήρε το δίπλωμα του ως πολιτικός μηχανικός ύστερα από ανώτερες σπουδές στα Πολυτεχνεία της Καρλσρούης και της Δρέσδης. Από το 1881 και για ένα χρόνο ασχολήθηκε ως μηχανικός στη μελέτη και επίβλεψη των λιμε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Πολυτεχνείο Καρλσρούης Καρλσρούη Γερμανίας 1881, Πολυτεχνείο Δρέσδης Δρέσδη Γερμανία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Τα του σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών
Ειδίκευση στα λιμενικά Εργα
Οδοποιία
Γραφική Στατική
Λιμενικά Εργα
Γενική μελέτη περί των πλημμυρών του Λεκανοπεδίου Αθηνών: σχετική της υπ' αριθμ. 17544 από 13 Νοεμβρίου ε. ε. διαταγής του επί των Εσωτερικών Υπουργείου
Εκθεσις περί των αντιπλημμυρικών έργων του Φαληρικού Λεκανοπεδίου και Πειραιώς
Ο λιμήν του Πειραιώς: εν τη ενεστώση καταστάσει
Ο λιμήν του Πειραιώς εν τη ενεστώση καταστάσει
Ο λιμήν του Πειραιώς εν τη ενεστώση καταστάσει
Ο λιμήν του Πειραιώς εν τη ενεστώση καταστάσει
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα
Εργα Γεφυροποιίας