Δημητρίου, Βασίλειος του Αριστείδου

Αποφοίτησε το 1900 από το ΕΜΠ, όπου σπούδασε μηχανολόγος. Εργάστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ως Επιθεωρητής Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 84.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1900
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: