Δουβανάς, Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1899. Κατά το διάστημα 1899-1911 εργάστηκε ως μηχανικός έλξεως Σ.Π.Α.Π. Από το 1911 κι έπειτα εργάστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, αρχικά ως μηχανικός Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων και από το 1919 ως επιθεωρητής στην ίδια διεύθυνση. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 89.)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηρόδρομοι