Παπαγιαννάκης, Λεωνίδας του Σταματίου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1899. Εργάστηκε στους Σιδηρόδρομους Πελλοπονήσου από το 1900 κι έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 262.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: