Ρουσόπουλος, Αθανάσιος του Ιωάννη, 1902-1983

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1923
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Διανομή οριζοντίων δυνάμεων υπό ακάμπτου πλακός εις ολόσωμους εν τω χωρώ φορείς: περίπτωσις σεισμικών δυνάμεων - διανομή και δίαιτα αυτών
Οι σεισμοί της Χαλκιδικής
Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος
Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος
Αι θέσεις των τεχνικών
Προς ουσιαστικήν τάξιν
Περί της "κοσμικής λογιστικής"και των γενικοτέρων εξ' αυτής συμπερασμάτων
Η εν τω χώρω στατική πολυόρωφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Α'. Μονόροφα και πολυόροφα συστήματα εν τω χώρω
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Περί του τρόπου εκτελέσεως των τεχνικών έργων
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Περί του τρόπου οργανώσεως των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.
Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.
Επί της χωροταξίας
Οικονομική αποσυμφόρησις και διερεύνησις - κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγικού χαρτονομίσματος
Να πείσομεν και να πιέσωμεν
Τα προ του Επιμελητηρίου κείμενα προβλήματα
Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και διαχειρίσεως της οδοποιµιας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας
Η ευημερία της Ελλάδος είναι δυνατή
Διά τας εργασίας των τοπικών τμημάτων του ΤΕΕ: εγκύκλιος υπ' αριθμ. 5231 της 9ης Οκτωβρίου 1951
Θρησκεία αγάπης και κατασκευής
Το νέον εθνικόν ιδανικόν
Εργασίαν δι' όλους
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Διαδίκτυο:Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου
LEADER 10201crm0a2200577 4500
001 10000097
003 ACA
005 20070525102027.0
100 |a 20060131d19021983 y0grey010503 ga 
200 1 |a Ρουσόπουλος, Αθανάσιος του Ιωάννη 
210 |d 1902 
211 |d 1983  |h (2 Ιουνίου) 
300 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1923. Εργάστηκε ως αρχιμηχανικός της Α.Ε. "Δ. Καψαμπέλης και Σία" από το 1924 έως το 1930. Από το 1931 έως το 1933 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής και έπειτα διευθύνων τεχνικός σύμβουλος του Α.Ο.Σ.Κ. Από το 1930 διετέλεσε καθηγητής «εφηρμοσμένης στατικής και σιδηρών κατασκευών» του ΕΜΠ και από το 1934 καθηγητής έδρας «σιδηρών γεφυρών και σιδηρών έργων» του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 309) 
600 1 |a Ρουσόπουλος  |b Αθανάσιος του Ιωάννη  |f 1902-1983 
607 |a Αθήνα 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός  |x ΑΜ ΤΕΕ 1064  |z 1923 
620 |a Ελλάδα  |d Αθήνα 
601 0 2 |a Οικοδομική Εταιρία "Τέκτων"  |x Τεχνικές εταιρείες  |y Αθήνα  |z 1923-1924 
601 0 2 |a Ανώνυμη τεχνική εταιρία "Καψαμπέλη & Σία"  |x Τεχνικές εταιρείες  |z 1924-1928;  |t Διευθυντής 
601 0 2 |a Α.Ο.Σ.Κ.  |t Τεχνικός Διευθυντής  |z 1931-1933 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |x ΑΕΙ  |y Αθήνα  |t Καθηγητής 
612 |a ΤΕΕ  |t Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ  |z 1951-1958 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |b Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1923 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
463 1 |a Διανομή οριζοντίων δυνάμεων υπό ακάμπτου πλακός εις ολόσωμους εν τω χωρώ φορείς: περίπτωσις σεισμικών δυνάμεων - διανομή και δίαιτα αυτών   |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Σεπτεμβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 17  |w σ. 871-884 
463 1 |a Οι σεισμοί της Χαλκιδικής  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Οκτωβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 20  |w σ. 1017-1019 
463 1 |a Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Μαµιου 1933  |v έτ. Β', τ. 3, τεύχ. 33  |w σ. 450-458 
463 1 |a Η γενική λύσις του προβλήματος της εκκέντρου καθέτου φορτίσεως διατομής σιδηροπαγούς σκυροδέματος  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαµιου 1933  |v έτ. Β', τ. 3, τεύχ. 34  |w σ. 493-514 
463 1 |a Αι θέσεις των τεχνικών  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Φεβρουαρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 5, τεύχ. 52  |w σ. [145]-156 
463 1 |a Προς ουσιαστικήν τάξιν  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Σεπτεμβρίου 1935  |v έτ. Δ', τ. 8, τεύχ. 90  |w σ. [737]-741 
463 1 |a Περί της "κοσμικής λογιστικής"και των γενικοτέρων εξ' αυτής συμπερασμάτων  |f ομιλία υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαµιου - 1 Ιουνίου 1936  |v έτ. Ε', τ. 9, τεύχ. 106, 107  |w σ. 447-453 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολυόρωφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Α'. Μονόροφα και πολυόροφα συστήματα εν τω χώρω  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Φεβρουαρίου 1940  |v έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 195  |w σ. 59-74 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Μαρτίου 1940  |v Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 197  |w σ. 155-162 
463 1 |a Περί του τρόπου εκτελέσεως των τεχνικών έργων  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Απριλίου 1938  |v Ετ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 152  |w σ. [331]-336 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαρτίου 1940  |v Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 198  |w σ. 199-206 
463 1 |a Περί του τρόπου οργανώσεως των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Ιουνίου 1938  |v έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 155  |w σ. [537]-540 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις. Μέρος Β'. Θεωρία των ελαστικών συμπλεγμάτων στερεών δίσκων  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Απριλίου - 1 Μαµιου 1940  |v Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 200-201  |w σ. 319-328 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαµιου - 1 Ιουνίου 1940  |v Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 202-203  |w σ. 446-456 
463 1 |a Η εν τω χώρω στατική πολόροφων συστημάτων - φορτίσεις μεταβληταί εν τω χώρω - Σεισμικαί δυνάμεις.  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1-15 Φεβρουαρίου 1941  |v Ετ. Ι', τ. 20-21, τεύχ. 219-220  |w σ. 35-45 
463 1 |a Επί της χωροταξίας  |f [επιστολές] Μ. Ι. Ζαφειρόπουλου, Κ. Α. Δοξιάδη, Α. Ρουσόπολου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Μαρτίου - 15 Ιουνίου 1942  |v έτ. Ι', τ. 20-21, τεύχ. 245-252  |w σ. 86-87 
463 1 |a Οικονομική αποσυμφόρησις και διερεύνησις - κατάργησις της φορολογίας και έκδοσις παραγωγικού χαρτονομίσματος  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Δεκέμβριος 1950  |v έτ. ΣΤ', τ. 27, τεύχ. 318 (66)  |w σ. 571-574 
463 1 |a Να πείσομεν και να πιέσωμεν  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Ιουν. - Ιουλ. - Αυγ. 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 324-325-326 (72-73-74)  |w σ. 147-148 
463 1 |a Τα προ του Επιμελητηρίου κείμενα προβλήματα  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Ιουν. - Ιουλ. - Αυγ. 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 324-325-326 (72-73-74)  |w σ. 149-154 
463 1 |a Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και διαχειρίσεως της οδοποιµιας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Ιουν. - Ιουλ. - Αυγ. 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 324-325-326 (72-73-74)  |w σ. 204-212 
463 1 |a Η ευημερία της Ελλάδος είναι δυνατή  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 327-328 (75-76)  |w σ. 237-238 
463 1 |a Διά τας εργασίας των τοπικών τμημάτων του ΤΕΕ: εγκύκλιος υπ' αριθμ. 5231 της 9ης Οκτωβρίου 1951  |f υπό Αθ. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 327-328 (75-76)  |w σ. 241-242 
463 1 |a Θρησκεία αγάπης και κατασκευής  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Μάιος 1949  |v έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 299  |w σ. [175]-179 
463 1 |a Το νέον εθνικόν ιδανικόν  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά: Γενική Εκδοσις  |u 1 Ιανουαρίου 1952  |v τεύχ. 1  |w σ. 3-4 
463 1 |a Εργασίαν δι' όλους  |f υπό Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά: Γενική Εκδοσις  |u 1 Ιανουαρίου 1953  |v τεύχ. 25  |w σ. 3-5 
856 1 0 |z Φωτογραφία του Αθ. Ρουσόπουλου  |q (image/jpg  |s 44 KB)  |u http://library.tee.gr/digital/engineers/rousopoulos_athanasios/rousopoulos_athanasios_photo.jpg 
801 0 |a GR  |b TEE  |c 25/5/2007  |g AACR2