Καράμπελας, Λεωνίδας, (? - 1929)

Ελαβε μέρος στα δοκιμαστικά έργα του Θριάσιου πεδίου για την ύδρευση των Αθηνών.

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Εργα , 30 Απριλίου 1929 ; τεύχ. 94 , σ. 636
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Μεταλλευτικά έργα