Κακισόπουλος, Απόστολος, (1877-1929)

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Εργα , 30 Απριλίου 1929 ; τ. 94 , σ. 636
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα