Ζάννος, Ιωάννης, - 1957

Ο Ζάννος ήταν ο δεύτερος σε μερίδιο (70.000 δρχ.) - μετά τον Κανελόπουλο - μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρείας τεχνικών Εκδόσεων "Εργα" με τις εταιρείες ΒΙΟ, "Α.Β.Ε. Λιπαρών Ουσιών" και Α.Ε. "Εργον". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, σελ. 272)....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη