Κιτσίκης, Νίκος του Δημητρίου, 1887

Μετά από πρωτοβουλία του Ν.Κιτσίκη -προέδρου τότε της διοίκησης του ΤΕΕ- άρχισε να εκδίδεται το 1932 το περιοδικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το περιοδικό των μηχανικών, τα Τεχνικά Χρονικά. Σημειωτέον, την ίδια χρονιά συνέπεσε η διακοπή της έκδοσης του περιοδικού Έργα· το ίδιο περιοδικό δε, είχε αντιδράσει έντονα στην πρωτοβουλία του Κιτσίκη, μόλις η σχετική...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1907, Πολυτεχνείο Βερολίνου - Charlottenburg (Technische Hochschule) Βερολίνο Γερμανία Διδάκτορας φιλοσοφίας (Doktor Honoris Causa), Πανεπιστήμιο Σορβόννης Παρίσι Γαλλία Φυσικομαθηματικές και Φιλοσοφικές σπουδές
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά / Λυκούδης , Μ , 1 Οκτωβρίου 1932 ; έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 19 , σ. [941]-942 . Η εκλογή του κ. Ν. Κιτσίκη
Τεχνικά Χρονικά / Ελλη Παππά , Ιαν. - Μάρτ. 1986 ; ειδικό τεύχος (αφιέρωμα) , 102 σ. . Νίκος Κιτσίκης: ο επιστήμονας, ο άνθρωπος, ο πολιτικός
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Η επιστημονική οργάνωσις της εργασίας
Το εν Αθήναις IV διεθνές συνέδριον της νέας αρχιτεκτονικής : 29 Ιουλίου - 13 Αυγούστου 1933
Γενική εισήγησις επί της οικονομικής μελέτης των τεχνικών ζητημάτων : το Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον
Το IV διεθνές συνέδριον νεωτέρας αρχιτεκτονικής : η οργανική πόλις : πρόλογος
Αι αποδοχαί των δημοσίων υπαλλήλων : το διαφορικόν μισθολόγιον : τα επιδόματα των τεχνικών
Εισήγησις εις το ανώτατον συγκοινωνιακόν συμβούλιον επί των συμφωνιών Λονδίνου δια τα ζητήματα τ' αφορώντα την σύμβασιν "περί προμήθειας ηλεκτρισμού και περί μεταφορών"
Η φωτοδιαγνωστική της εντατικής καταστάσεως
Η φωτοδιαγνωστική της εντατικής καταστάσεως
Λογοδοσία του τέως πρυτάνεως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθηγητού κ. Νικολάου Κιτσίκη γενομένης την 8ην Σεπτεμβρίου 1941 ενώπιον της συνελεύσεως των καθηγητών επί τη λήξει της πρυτανικής θητείας 1939-1941
Λογοδοσία της Διοικούσης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν αυτού της 12ης Μαρτίου 1935 επί των πεπραγμένων αυτής απο 1η Απριλίου 1934 μέχρι σήμερον
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Διαδίκτυο:Η φωτογραφία του Νικόλαου Κιτσίκη
"Γενική εισήγησις επί της οικονομικής μελέτης των τεχνικών ζητημάτων: το Ανώτατο Οικονομικόν Συμβούλιον"