Καλλιγάς, Αλέξανδρος, 1932-2006

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αρχιτεκτονική Σχολή Αθήνα Ελλάδα Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Σπουδές Πολεοδομίας Πολεοδόμος Λονδίνο Αγγλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ελευθεροτυπία , 3 Φεβρουαρίου 2006 . "Εφυγε" ο πολεοδόμος Αλέξανδρος Καλλιγάς
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Πολεοδομικές μελέτες
Ανακαίνιση κτιρίων
Διαδίκτυο:Το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας