Λιάσκας, Κωνσταντίνος, 1942-

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Κοινωνική δραστηριότητα:
Διαδίκτυο:Η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Λιάσκα