Παπαδάκης, Σταμάτιος του Ιωάννου

Αρχιτέκτων. Σπούδασε στο Παρίσι στο Ecole Speciale d' Architecture, από όπου και αποφοίτησε το 1929. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Υπήρξε μέλος της "Comite Internationale pour la Realisation des Problemes d' Architecture contemporaine" καθώς και μέλος των Συνεδρίων Νεωτέρας Αρχιτεκτονικής. Επίσης ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη αρχ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Speciale d' Architecture Παρίσι Γαλλία 1929
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Αστική πολυκατοικία της Μεσοπολεμικής Αθήνας : θεσμικό πλαίσιο / Μανόλης Μαρμαράς
Δημοσιεύσεις:Ο συνοικισμός "Νέας Αλεξάνδρειας" και η εδαφική οικονομία των Αθηνών
Το ιστορικόν των συνεδρίων νέας αρχιτεκτονικής
Το κλείσιμον της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ντεσσάου
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: