Καλλιμασιώτης, Δ.

Διετέλεσε πρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής κατά τις περιόδους 1911-1914, 1921-1924 και 1926-1929 καθώς επίσης και εμπνευστής των έργων διαρρύθμισης του 1923. Το 1913 εκπόνησε μελέτη για τη διαρρύθμιση του λιμένος Πειραιώς. Μετά τον τερματισμό των πολέμων, η Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς υπό τον Δ. Καλλιμασιώτη, η οποία διορίστηκε το 1921, προώθησε αμέσως το λε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Πόρισμα επί της εν γένει διοικήσεως των μεγάλων λιμένων της Μεσογείου από ΤΕ οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής απόψεως
Κοινωνική δραστηριότητα: