Καλλιμασιώτης, Δ.

Διετέλεσε πρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής κατά τις περιόδους 1911-1914, 1921-1924 και 1926-1929 καθώς επίσης και εμπνευστής των έργων διαρρύθμισης του 1923. Το 1913 εκπόνησε μελέτη για τη διαρρύθμιση του λιμένος Πειραιώς. Μετά τον τερματισμό των πολέμων, η Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς υπό τον Δ. Καλλιμασιώτη, η οποία διορίστηκε το 1921, προώθησε αμέσως το λε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Πόρισμα επί της εν γένει διοικήσεως των μεγάλων λιμένων της Μεσογείου από ΤΕ οικονομικής, εμπορικής και τεχνικής απόψεως
Κοινωνική δραστηριότητα:
Βιογραφικά στοιχεία:Διετέλεσε πρόεδρος της Λιμενικής επιτροπής κατά τις περιόδους 1911-1914, 1921-1924 και 1926-1929 καθώς επίσης και εμπνευστής των έργων διαρρύθμισης του 1923. Το 1913 εκπόνησε μελέτη για τη διαρρύθμιση του λιμένος Πειραιώς. Μετά τον τερματισμό των πολέμων, η Επιτροπεία Λιμένος Πειραιώς υπό τον Δ. Καλλιμασιώτη, η οποία διορίστηκε το 1921, προώθησε αμέσως το λεγόμενο Προγραμματικό Σχέδιο για τη διαρρύθμιση του λιμανιού. Το σχέδιο αυτό ήταν μια σύνθεση (κατ' άλλους συμπίλημα) των σχεδίων που είχαν μέχρι τότε κατατεθεί και συντάχθηκε από επιτροπή Ελλήνων μηχανικών στο πλαίσιο της Επιτροπείας λιμένος με τη σύμπραξη του Υπουργείου Συγκοινωνιών. (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα, σελ. 144)