Παπαδόπουλος, Γ.

Το 1913 κατέθεσε μελέτη για τη διαρρύθμιση του λιμανιού του Πειραιά. Η ελληνική κυβέρνηση απευθύνθηκε για το συγκεκριμένο έργο στο Γερμανό Κούμερ, καθηγητή στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου και σύμβουλο επί τεχνικών θεμάτων του Υπουργείου Δημοσίων Εργων της Πρωσίας. Ωστόσο σχετικές μελέτες κατέθεσαν - πλην του Κούμερ - και άλλοι μηχανικοί Ελληνες και ξένοι, Κελλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Δημοσιεύσεις:Περί κατασκευής εις χειμάρρους προβόλων εκ συρματοσάκκων