Ζώτος, Γεώργιος

Αποφοίτησε το 1925 από το Technische Hochschule της Δρέσδης, όπου σπούδασε μηχανολόγος. Εργάστηκε ως τεχνικός ερευνητής και ασχολήθηκε με πρακτικές εφαρμογές θερμολογίας και συνθετικής χημείας. Διατηρούσε δικό του εργαστήριο στο Charlottenburg του Βερολίνου. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 109). Δημοσίευσε στο περιοδικό "Εργα", τεύχ. 64, 30/0...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1925
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Εργα , 30 Ιανουαρίου 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 64 , σ. 412-415 . Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το πρόβλημα του λιγνίτου
Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης
Τόποι δραστηριότητας: