Ζώτος, Γεώργιος

Αποφοίτησε το 1925 από το Technische Hochschule της Δρέσδης, όπου σπούδασε μηχανολόγος. Εργάστηκε ως τεχνικός ερευνητής και ασχολήθηκε με πρακτικές εφαρμογές θερμολογίας και συνθετικής χημείας. Διατηρούσε δικό του εργαστήριο στο Charlottenburg του Βερολίνου. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 109). Δημοσίευσε στο περιοδικό "Εργα", τεύχ. 64, 30/0...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1925
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Εργα , 30 Ιανουαρίου 1928 ; έτ. ΙΙΙ, τεύχ. 64 , σ. 412-415 . Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Το πρόβλημα του λιγνίτου
Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Αποφοίτησε το 1925 από το Technische Hochschule της Δρέσδης, όπου σπούδασε μηχανολόγος. Εργάστηκε ως τεχνικός ερευνητής και ασχολήθηκε με πρακτικές εφαρμογές θερμολογίας και συνθετικής χημείας. Διατηρούσε δικό του εργαστήριο στο Charlottenburg του Βερολίνου. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 109). Δημοσίευσε στο περιοδικό "Εργα", τεύχ. 64, 30/01/1928, σελ. 412-415, άρθρο με τίτλο "Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημ. 35). Η ΑΕΕΧΠΛ του Ν. Κανελλόπουλου, εξ' αιτίας των σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που παρουσίαζε ο λιγνίτης και τα οποία είχαν οδηγήσει στην εγκατάλειψη του από τις βιομηχανίες μετά τον πόλεμο, ανέθεσε στο Ζώτο μελέτη για τη βελτίωση του υαλουργείου, με ειδική έμφαση στο καύσιμο, διαθέτοντας του και "μικρόν εργαστήριον καυσίμων" μέσα στο εργοστάσιο. (Πηγή: Γ. Ζώτος, Εθνικά καύσιμα. Κανελλίτης, Εργα, τεύχ. 64, 30/01/1928, σελ. 412-415, υποσημ. 35 στο Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία. Επίσης στο ίδιο άρθρο σελ. 279). Εκανε ειδικές έρευνες στα καύσιμα. Εφήρμοσε βιομηχανικές μεθόδους δικής του επινόησης. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 109).