Στρίγκος, Γεώργιος

Συμμετείχε το 1925 μαζί με τον Παυσανία Γ. Μακρή και άλλους στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας "Ηλεκτρικών Λαμπτήρων". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, παράρτημα ΦΕΚ 152/1925, υποσημ. 63)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Επιχειρηματική δραστηριότητα: