Διπλαρόπουλος, Ιωάννης του Χρίστου

Σπούδασε στο ΕΜΠ πολιτικός μηχανικός, από όπου αποφοίτησε το 1899. Εργάστηκε ως μηχανικός Αεριόφωτος και Ηλεκτρικών Τροχιοδρόμων Πατρών κατά τα διαστήματα 1899-1902 και ως τεχνικός διευθυντής από το 1903 έως το 1907 στην ίδια εταιρεία. Κατά το διάστημα 1902-1903 εργάστηκε ως διευθυντής εκμεταλλεύσεως ηλεκτροφωτισμού Αργοστολίου. Από το 1908 έως το 1909 εργάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: