Διπλαρόπουλος, Ιωάννης του Χρίστου

Σπούδασε στο ΕΜΠ πολιτικός μηχανικός, από όπου αποφοίτησε το 1899. Εργάστηκε ως μηχανικός Αεριόφωτος και Ηλεκτρικών Τροχιοδρόμων Πατρών κατά τα διαστήματα 1899-1902 και ως τεχνικός διευθυντής από το 1903 έως το 1907 στην ίδια εταιρεία. Κατά το διάστημα 1902-1903 εργάστηκε ως διευθυντής εκμεταλλεύσεως ηλεκτροφωτισμού Αργοστολίου. Από το 1908 έως το 1909 εργάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1899
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937 ; τ. 2
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε στο ΕΜΠ πολιτικός μηχανικός, από όπου αποφοίτησε το 1899. Εργάστηκε ως μηχανικός Αεριόφωτος και Ηλεκτρικών Τροχιοδρόμων Πατρών κατά τα διαστήματα 1899-1902 και ως τεχνικός διευθυντής από το 1903 έως το 1907 στην ίδια εταιρεία. Κατά το διάστημα 1902-1903 εργάστηκε ως διευθυντής εκμεταλλεύσεως ηλεκτροφωτισμού Αργοστολίου. Από το 1908 έως το 1909 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής ηλεκτρικών τροχιοδρόμων Αθηνών. Από το 1910 έως το 1915 εργάστηκε ως μηχανικός κεντρικής διευθύνσεως της "Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας". Από το 1915 έως το 1920 εργάστηκε ως διευθυντής εκμεταλλεύσεως της Εταιρείας Σιδηροδρόμων Αττικής. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', σελ. 88).