Λαμπαδάριος, Δημήτριος του Νικολάου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1910. Στη συνέχεια, με υποτροφία από το ΕΜΠ, έκανε σπουδές στη Τechnische Hochschule και στο Γεωδαιτικό Ινστιτούτο της Δρέσδης (1910-1913). Εργάστηκε ως μηχανικός - αρχιτέκτων ΕΜΠ από το 1910-1913 και ως συνεργάτης του μηχανικού Shneider κατά το ίδιο διάστημα. Το 1917 διετέλεσε προϊστάμενος συνεργε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1910, Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915, Γεωδαιτικό Ινστιτούτο Δρέσδη Γερμανία 1913-1915
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η ελληνική συμβολή εις την 4ην γενικήν σύνοδον της διεθνούς γεωδαιτικής και γεωφυσικής ενώσεως
Αι γεωδαιτικαί αλληλοτομίαι υπολογιζόμεναι δια διδύμου αριθμομηχανής
Ανώτατο Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον περί τεχνικής εκπαιδεύσεως εν γένει
Το πρόβλημα του Ελληνικού Κτηματολογίου
Η κρίσις των τεχνικών επαγγελμάτων
Η επιλογή των εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισακτέων και αι εισαγωγικαί εξετάσεις
Το τοπογραφικόν μικρόμετρον και γωνιόμετρον του Lendvay
Η γεωδαισία παρ' αρχαίοις Ελλησιν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
LEADER 06431crm0a2200433 4500
001 10000124
003 ACA
005 20060214104113.0
100 |a 20060214d y0grey0105 ga 
200 1 |a Λαμπαδάριος, Δημήτριος του Νικολάου 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1910. Στη συνέχεια, με υποτροφία από το ΕΜΠ, έκανε σπουδές στη Τechnische Hochschule και στο Γεωδαιτικό Ινστιτούτο της Δρέσδης (1910-1913). Εργάστηκε ως μηχανικός - αρχιτέκτων ΕΜΠ από το 1910-1913 και ως συνεργάτης του μηχανικού Shneider κατά το ίδιο διάστημα. Το 1917 διετέλεσε προϊστάμενος συνεργείων σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης και το 1918 προϊστάμενος Τοπογραφικής υπηρεσίας Ελληνικού Υπουργείου Συγκοινωνίας. Ασχολήθηκε με την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων και με τις κατασκευές μεταλλικών και σιδηροπαγών έργων (ανάκτορα, Αρσάκειο), ως συνεργάτης του μηχανικού Shneider κατά το διάστημα 1910-1913. Από το 1915 έως το 1916 εργάστηκε στην Service Topographique Federal (Oμοσπονδιακή Τοπογραφική Υπηρεσία), στην Υπηρεσία Κτηματολογίου, στο Υπουργείο Σιδηροδρόμων, στο Αστερισκοπείο Ζυρίχης και στη Stadtvermessungsamt Ζυρίχης, στην Ελβετία. Από το 1918 εργάστηκε στην Τοπογραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Συγκοινωνίας. Από το 1918, επίσης, εργάστηκε ως τακτικός καθηγητής της έδρας "Γεωδαισίας" στο ΕΜΠ και από το 1928 έως το 1933 διετέλεσε πρύτανης του ΕΜΠ. Εκπόνησε μελέτες μεταλλικών και σιδηροπαγών έργων (ανάκτορα, Αρσάκειο), ως συνεργάτης του μηχανικού Schneider από το 1910-1913 και από το 1916 έως το 1928 έκανε μελέτες και επιβλέψεις τεχνικών κατασκευών και αρχιτεκτονικών έργων. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 181-182) 
600 1 |a Λαμπαδάριος  |b Δημήτριος του Νικολάου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Service Topographique Federal  |y Ελβετία  |z 1915-1916 
601 0 2 |a Υπηρεσία Κτηματολογίου  |y Ελβετία  |z 1915-1916 
601 0 2 |a Υπουργείο Σιδηροδρόμων  |y Ελβετία  |z 1915-1916 
601 0 2 |a Αστεροσκοπείο  |y Ζυρίχη, Ελβετίας  |z 1915-1916 
601 0 2 |a Stadtvermessungsamt  |y Ζυρίχη, Ελβετίας  |z 1915-1916 
601 0 2 |a Σχέδιο Πόλεως Θεσσαλονίκης  |t Προϊστάμενος Συνεργείων  |z 1917 
601 0 2 |a Υπουργείο Συγκοινωνίας  |b Τοπογραφική Υπηρεσία  |t Προϊστάμενος  |z 1918- 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |b Εδρα Γεωδαισίας  |t Τακτικός Καθηγητής  |z 1916- 
606 0 |a Ανάκτορα  |y Αθήνα  |z 1910-1913 
606 0 |a Αρσάκειο  |y Αθήνα  |z 1910-1913 
607 |a Αθήνα 
607 |a Θεσσαλονίκη 
607 |a Ζυρίχη 
612 |a ΕΜΠ  |x ΑΕΙ  |y Αθήνα  |z 1928-1933  |t Πρύτανης 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1910 
711 0 2 |a Technische Hochschule  |e Δρέσδη  |p Γερμανία  |f 1913-1915 
711 0 2 |a Γεωδαιτικό Ινστιτούτο  |e Δρέσδη  |p Γερμανία  |f 1913-1915 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
463 1 |a Η ελληνική συμβολή εις την 4ην γενικήν σύνοδον της διεθνούς γεωδαιτικής και γεωφυσικής ενώσεως  |f ανακοίνωσις του ακαδημαϊκού κ. Δ. Λαμπαδάριου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Ιουλίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 14  |w σ. 721-725 
463 1 |a Αι γεωδαιτικαί αλληλοτομίαι υπολογιζόμεναι δια διδύμου αριθμομηχανής  |f υπό Δ. Ν. Λαμπαδάριου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Αυγούστου 1932  |v έτ. Α', τ. 2. τεύχ. 16  |w σ. 818-822 
463 1 |a Ανώτατο Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον περί τεχνικής εκπαιδεύσεως εν γένει  |f υπό Δ. Ν. Λαμπαδάριου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Οκτωβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 19  |w σ. 938-988 
463 1 |a Το πρόβλημα του Ελληνικού Κτηματολογίου  |f υπό Δ. Ν. Λαμπαδάριου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Οκτωβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 20  |w σ. [993]-1002 
463 1 |a Η κρίσις των τεχνικών επαγγελμάτων  |f Δ. Λαμπαδαρίου, Αλ. Παππά  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Φεβρουαρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 5, τεύχ. 51  |w σ. 124-130 
463 1 |a Η επιλογή των εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εισακτέων και αι εισαγωγικαί εξετάσεις  |f υπό Δ. Ν. Λαμπαδάριου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Οκτώβριος 1949  |v έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 304  |w σ. 467-481 
463 1 |a Το τοπογραφικόν μικρόμετρον και γωνιόμετρον του Lendvay  |f υπό Δ. Ν. Λαμπαδάριου  |t Εργα  |u 30 Αυγούστου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 78  |w σ. 155-157 
463 1 |a Η γεωδαισία παρ' αρχαίοις Ελλησιν  |f υπό του κ. Δημ. Λαμπαδάριου  |t Εργα  |u 15 Δεκεμβρίου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 85  |w σ. 364-371