Λοράνδος, Σόλων του Ιωάννου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1912. Εργάστηκε ως τμηματάρχης Εταιρείας "Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων" σε εργοστάσια του Πειραιά κατά το διάστημα 1912-1919, ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Πειραιά κατά τα διαστήματα 1918-1920 και 1923-1925. Από το 1921 και έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: