Λοράνδος, Σόλων του Ιωάννου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1912. Εργάστηκε ως τμηματάρχης Εταιρείας "Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων" σε εργοστάσια του Πειραιά κατά το διάστημα 1912-1919, ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Πειραιά κατά τα διαστήματα 1918-1920 και 1923-1925. Από το 1921 και έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1912. Εργάστηκε ως τμηματάρχης Εταιρείας "Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων" σε εργοστάσια του Πειραιά κατά το διάστημα 1912-1919, ως τεχνικός σύμβουλος του Δήμου Πειραιά κατά τα διαστήματα 1918-1920 και 1923-1925. Από το 1921 και έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τεχνικό γραφείο στην Αθήνα και ιδιόκτητο μηχανουργείο στον Πειραιά, που ασχολήθηκε με ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και οικοδομικά έργα. Από το 1919 έως το 1921 διετέλεσε καθηγητής, προϊστάμενος μηχανουργικού εργοστασίου του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 190).